Persze a testi jóllétért is gyakoroltam gyerekkoromban, hogy helyreállítsam egészségemet. Ti is elértetek már bizonyos fokú kifinomultságot a bemutatás művészetében. Nos elmondanám nektek, hogy talán mostanáig minden figyelmünket arra fordítottuk, hogyan terjesszük ki, hogyan nyújtsuk meg és hogyan terjesszük szét a test benső rétegeit szomatikus szinten, ahol arra használjuk elménket és az értelmünket, hogy a test megnyúljon és szétterjedjen. Ma arra kérlek benneteket, úgy gyakoroljatok, hogy ne a test megnyújtásában és szétterjesztésében gondolkodjatok, hanem az értelem és tudatosságotok megnyújtásában és szétterjesztésében, ami inkább kiterjeszti majd testetek, mint amennyire jelenleg kiterjed. Tehát tüskeként használjátok tudatotokat, értelmeteket, és lássátok, hogy a léleknek ez a két benső hordozója teszi, hogy a testetekben lévő rostok és sejtek érzik a létezést – hogy értelmesen, tudatosan, lelkiismeretesen kapcsolódjatok össze a test sejtjeiben. Biztos vagyok abban, ha olyan eszközként használjátok az értelmeteket, hogy az kiterjessze testeteket, akkor egyek vagytok Istennel, a lelketekkel, testetekkel. A test az önvaló támasztéka. A test az önvaló segédeszköze. Tehát ha a segédeszköz nincs jelen, egyáltalán nem tudunk egymással kommunikálni, vagy közösségbe kerülni. Mivel a test az önvaló támasztéka, ezért mindenkinek kötelessége ápolni azt. Az erkölcsiség ott kezdődik, mikor foglalkoznotok kell avval, hogy megtartsátok a testet szilárd és teljes jóllétben azért, hogy a benső elme, a benső tudatosság, a benső értelem, a benső önvaló szabadon mozoghasson, mert elszakadt a testhez való kötődéstől, és a lélekhez való kötődés felé mozdul. Ez az üzenetem mindannyiótokhoz, és Isten áldjon benneteket.

Remembering Guruji’s words. At his 95th birthday celebration, he said:

I also practiced for the physical wellbeing, to recover my health in my childhood. You have also reached a certain level in the fineness of the art of presentation. Now I want to tell you that all of our attention maybe up to now was how to spread and extend and expand the inner layer of the body on the somatic level, where we use our mind and intelligence for the body to expand and extend. Today I request you to practice that when you are practicing, you should not think of the extension or expansion of the body, but the extension and the expansion of the intelligence and your consciousness, which should make your body to spread more than it is spreading now. So use your consciousness, use your intelligence as a thorn, and see that these two inner vehicles of the soul make the fibers the cells in the body to feel the existence — to link intellectually, consciously, conscientiously in the cells of the body. And I am sure that if you use your intelligence as an instrument to make the body to spread, you are one with God, you are one with your soul, you are one with your body. Body is the support of the self. Body is the prop of the self. So if the prop is not there, you and I cannot communicate at all, or commune with each other. So body being the support of the self, it is the duty of each and every one. Morality begins there where you have to attend to keep the body in a stable and sound wellbeing so that the inner mind, the inner consciousness, the inner intelligence, the inner self moves freely by detaching itself from the attachment of the body so it moves towards the attachment of the soul. This is my message to you all, and may God bless you.

Fordította: Drimál István